disclaimer

Office Everywhere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 78380820, hierna te noemen OFFICE EVERYWHERE, verleent u hierbij toegang tot erfenisnaoverlijden.nl "de Website", waar zij ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert.

OFFICE EVERYWHERE behoudt zich het recht voor om de inhoud of elementen van de website te wijzigen of te verwijderen, zonder u hiervan op de hoogte te ff. De informatie op de Website is geheel vrijblijvend en geen aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomsten komen slechts tot stand door aanvaarding van een door de Website gedane offerte die als zodanig is aangemerkt.

1.     BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
OFFICE EVERYWHERE  spant zich in om de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Hoe dan ook, het is mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden met enige garantie of aansprakelijkheid voor hun juistheid. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van OFFICE EVERYWHERE.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van spel- en programmeerfouten. De Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten en op basis van dergelijke fouten komen geen overeenkomsten tot stand. OFFICE EVERYWHERE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

2.       AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze materialen liggen bij OFFICE EVERYWHERE.
Het is niet toegestaan ​​deze materialen te kopiëren, te verspreiden, verder te gebruiken of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OFFICE EVERYWHERE, behoudens eventuele afwijkingen van dwingend recht, zoals citaatrecht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

3.         ANDERE
Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Wilt u meer informatie ?

Neemt u dan contact op met OFFICE EVERYWHERE

privacy

OFFICE EVERYWHERE, gevestigd in Utrecht, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Michel Stroom is de Functionaris gegevensbescherming van OFFICE EVERYWHERE.
Hij is te bereiken via het contactformulier op de website Office-Everywhere .com.

OFFICE EVERYWHERE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

WEBSITES
Onze websites bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

De WEBSITES van OFFICE EVERYWHERE gebruiken de onderstaande computer programma's of systemen gehost door Odoo.com :

  • Bootswatch / Bootstrap Debian
  • Html
  • JavaScript
  • PostgreSQL
  • Python

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

OFFICE EVERYWHERE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website  Office-Everywhere .com.


Wilt u meer informatie ?

Neemt u dan contact op met OFFICE EVERYWHERE

terms

Odoo SLA
Odoo Cloud Hosting, Service Level Agreement, Databases hosted on www.odoo.com, vindt u hier.

 

Wilt u meer informatie ?

Neemt u dan contact op met OFFICE EVERYWHERE